Заявка за оферта

Данни за контакт

Товарен пункт

Разтоварен пункт

Описание на товара

Да Не

* Задължителни полета

Бланка за кандидатстване

* Задължителни полета

Ташев-Транс ООД - международен транспорт, спедиция, групажни линии в EU

2014.07.28

Тръжна документация

 

Тръжна документация за процедура открит избор по Постановление №118 на МС от 20.05.2014 г. на "Ташев-Транс" ЕООД по Проект BG051PO0012.3.03 Безопасен труд с предмет:

"Модернизация на технологично оборудване и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд"

 

Откриване на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана".


Документи:

 1. Решение за откриване на процедура - Кликни тук
 2. Публична покана - Кликни тук
 3. Изисквания оферти - Кликни тук
 4. Техническа спецификация  - Кликни тук
 5. Оферти - Кликни тук
 6. Методика за оценка - Кликни тук
 7. Декларация - Кликни тук
 8. Разписка за получаване на оферта - Кликни тук
 9. Регистър на оферти - Кликни тук
 10. Проекто-договор - Кликни тук
 11. Известие за изпращане на документ - Кликни тук
 • Подписани и подпечатани всички документи - Кликни тук

Свали пакет с документи документите от тук (формат *.ZIP)

 

Приемане на оферти: до 16:30 часа на 05.08.2014 г.

 

На 05.08.2014 г. в 16:30 часа изтече крайният срок за кандидатстване! Благодарим Ви!

Виж всички новини